Frustration på jobbet

Därför är vi frustrerade på jobbet

Vi listar de vanligaste anledningarna till frustration på arbetet, och varken långrast eller möten är i topp.

16 juli 2012

När svenskar rankar vad som orsakar dem mest frustration på arbetsplatsen är det varken möten eller kollegornas långa fikaraster som hamnar i topp. I stället är det internetuppkopplingen, datorn och skrivaren som upplevs mest frustrerande. Marknadsundersökningsföretaget YouGov har genomfört en undersökning om svenskars informations- och kommunikationsbeteenden i arbetet och när de främsta orsakerna bakom frustration på arbetsplatsen rankas från ett till tre, hamnar internetuppkopplingen, datorn och skrivaren i topp.

De sju främsta orsakerna till frustration:

1. Internetuppkopplingen (31 procent) 2. Datorn (28 procent) 3. Skrivaren (28 procent) 4. Chefen (23 procent) 5. Möten (23 procent) 6. Kollegorna (19 procent) 7. Egna telefonen (17 procent)

På vilken plats "katt på tangentbord" kommer framgår inte av undersökningen, möjligtvis för att det är vanligare i hemmet.

Kanske är du intresserad av...