Sverige Danmark

Danmark vill slippa Sverige

Kopplar om datatrafiken för att undvika att avlyssnas av FRA.

27 november 2013

Teleoperatören Telenor i Danmark kopplar om sitt nät för att slippa gå via Sverige. Orsaken är uppmärksamheten kring Svenska FRA, som har möjlighet att avlyssna all teletrafik så fort den rör sig inom landets gränser. Enligt danska Telenor går idag 10-15 procent av trafiken via Sverige men i nuläget undersöker bolaget vad det skulle kosta att dra om nätet. Det danska telenätet är idag kopplat med Sveriges på vissa punkter - över Stora Bält och en över Sverige. Telenors danska nätverksdirektör bekräftar för den danska tidningen Berlingske att operatören undersöker andra möjligheter för sin trafik. Tankarna ska ha väckts efter Berlingskes artikelserie som handlat om svensk lagstiftning som ger försvarets underrättelsetjänst rätt att följa data och mobiltrafik som passerar svenska gränser.

  • När vi byggde infrastrukturen såg vi på Sverige som ett vänligt sinnat land, och vi såg inte kopplingarna som ett problem. Men när vi hört att Sverige förbehållit sig rätten att följa trafiken, så började vi undersöka andra möjligheter, säger Richard Stigaard, nätverksdirektör på Telenor.

Kanske är du intresserad av...