Instagram logo

12-15-åringar mest aktiva på Instagram

Det sociala nätverket populärast bland unga tonårstjejer.

29 oktober 2013

Statistik från Punkt SE:s kommande rapport Svenskarna och internet 2013, visar att användandet av sociala nätverk fortsätter att öga. I genomsnitt ägnar svenskarna drygt tre timmar i veckan åt olika sociala medier, men mest aktiva är åldersgruppen 12-25 år som spenderar 6,6 timmar per vecka på sociala medier.

Facebook är fortfarande det populäraste nätverket och 66 procent av alla internetanvändare använder sig av tjänsten. Däremot ökar populariteten för konkurrenterna Twitter och Instagram ökar i popularitet, framförallt bland unga tonåringar. De mest aktiva instagramanvändarna är flickor i åldersgruppen 12-15 år där 71 procent använder tjänsten, följa av pojkar i samma åldersgrupp, för att därefter falla kraftigt i åldergrupper över 20 år. Sett över den totala befolkningen är det 15 procent som någon gång har använt Instagram.

Även Twitter ökar i popularitet. På två år har användarantalet fördubblats och i dag använder 17 procent mikrobloggen, men en majoritet är bara passiva följare. Däremot är det väldigt få som är aktiva och faktiskt skriver något, bara fyra procent skriver själva en gång i veckan eller mer.

Kanske är du intresserad av...