Emoji

Skrattstudie online

Facebook undersöker hur vi skrattar på internet.

11 augusti 2015

Det sociala nätverket Facebook har genomfört en studie av amerikanska Facebook-konton för att ta reda på hur användarna uttrycker skratt, och det visar sig att förkortningen LOL (vilken står för Laughing out loud, dvs skrattar högt) inte är så välanvänd som många tror. I stället är det uttryck som haha och de grafiska symbolerna emojis som används när det skrattas på internet.

Studien pågick under en vecka i maj, och under den tiden var det bara 1,9 procent som använde LOL som vanligaste skrattuttryck. I stället var det 64,5 procent som använde uttryck som haha eller hehe, medan resterande använde emojis.

Det visade sig även vara en skillnad mellan könen, då män vanligtvis använde haha-varianter medan kvinnor vanligtvis använde uttryckssymboler.

Kanske är du intresserad av...