Homeplugs_komse_092012

Nätverk i eluttagen

Det enklaste sättet att göra ett nätverk hemma är att använda de befintliga elkablarna. Vi testar sex elnätsmodem. Vi testar sex elnätsmodem som skapar nätverk via elkablarna.

14 juni 2012

Ladda ned hela artikeln och läs mer om Homeplugs.

Under normala omständigheter kan det bli en trasslig affär att skapa ett nätverk. Med en uppsättning elnätsmodem på elnätet blir uppgiften betydligt enklare, och med den senaste standarden blir hastigheten dessutom mycket bra.

Befriande enkelt! Så kan upplevelsen beskivas när det handlar om att utnyttja hemmets vägguttag för att skapa ett nätverk. Det är inga problem med räckvidden och du slipper de trassliga inställningarna som trådlösa nätverk kan medföra. Tidigare har hastigheten för att flytta fi ler från en dator till en annan inte varit speciellt imponerande, men nu har en ny och snabbare generation elnätsmodem kommit.

Kanske är du intresserad av...