Internet

Internet är en mänsklig rättighet

Stater och regeringar får inte begränsa medborgarnas tillgång till internet - det har FN:s människorättsråd bestämt.

5 juli 2016

Om du har tillgång till internet, får din regering inte blockera eller begränsa vad du får se. Därför har Förenta Nationernas människorättsråd beslutat att fördöma stater som begränsar sina medborgares möjligheter att få tillgång till information på internet. Det handlar visserligen bara om ett icke bindande beslutsförslag, men FN:s människorättsråd sänder en tydlig signal till länder världen över, där regeringar filtrerar eller helt blockerar medborgarnas tillgång till internet. Förslaget mötte dock motstånd från en del länder, bland andra Ryssland, Kina, Saudi-Arabien, Sydafrika och Indien, som menar att det inte är rätt att fördöma att regeringar blockerar internet. Förslaget blev ändå genomröstat med god majoritet.

Du kan läsa hela beslutsförslaget här (PDF-format).

Kanske är du intresserad av...