Chrome Store

Google stoppar tillägg

Webbläsaren ska bli säkrare när användarnas frihet begränsas.

17 maj 2015

Google har beslutat att satsa på ökad säkerhet i sin webbläsare Chrome genom att låsa ute tillägg som inte finns i den egna butiken. En liknande förändring gjordes förra åren, men då gav man användare möjligheten att fortsätta att använda tillägg från icke verifierade källor. Nu kommer man att plocka bort även den möjligheten och enbart göra det möjligt att använda tillägg som har blivit godkända av Google.

Avsikten med begränsningen är att skydda användare genom att minska möjligheterna för exponeringen mot potentiella angripare, som kan utnyttja tillägg till webbläsaren för att spionera eller plantera skadlig programvara.

Ändringen har blivit kontroversiell, då många utvecklare kritiserar Google och hävdar att företaget inte längre försöker leva upp till sina föresatser med öppenhet och valfrihet, utan i stället har börjar arbeta för att låsa in användare i företagets egna lösningar.

Ändringen kommer att omfatta både Windows- och OS X-versionerna av webbläsaren från och med i sommar.

Kanske är du intresserad av...