Google i blåsväder

Google i blåsväder hos datainspektionen

Myndigheten granskar efter klagomål från svenskar som inte fått sökresultat om sig själva raderade.

27 maj 2015

Efter en dom i EU-domstolen i maj förra året är samtliga sökmotorer skyldiga att på din begäran radera sökresultat om dig ur sina sökmotorer ifall de är oriktiga, inaktuella eller irrelevanta. Trots detta har flera svenskar inte fått sina uppgifter raderade hos Google trots att de begärt det och en del av dem har nu valt att gå vidare med ärendet till Datainspektionen vars uppgift det är att granska sådana här ärenden.

"Vi har valt ut några klagomål som vi kommer att granska närmare. Vi ska kontrollera de bedömningar som Google gjort och vilka rutiner bolaget har för att hantera denna typ av ärenden" säger Datainspektionens jurist Martin Brinnen i ett pressmeddelande. Även inom andra EU-länder har man genomfört eller kommer att genomföra liknande granskningar.

Kanske är du intresserad av...