Museskader

Professor slår fast: Musskador existerar

Experter har de senaste åren livligt diskuterat om musskador verkligen existerar. Nu lägger professor Håkan Johansson fram bevis för att musskador är reella.

30 maj 2011
digitizer

Professor Håkan Johansson, från Belastningsskadecentrum i Umeå, fastslår nu efter år av forskning på ämnet att musskador är något befintligt.

Därmed går han emot många andra experter och forskare som de senaste åren inte velat erkänna musskador som en arbetsskada. Genom forskningen i olika former för belastningsskador, har han och hans forskningsgrupp från Umeå fått kliniska bevis för att musskador är reella.

"Jag är helt övertygad om att dator- och musarbete kan ge allvarliga arbetsskador. Alla våra resultat pekar på det. Det är ingenting som talar för att musskador inte skulle existera", säger Håkan Johansson.

Fysio- och ergoterapeuter har länge varnat mot att uteslutande använda mus, när man sitter vid sin dator, och rekommenderat att man byter mellan "olika mustyper". Här pekar väldigt många på muspennan.

Utöver att man skonar sin hand och arm, finns det riktigt många fördelar med att använda en muspenna.

  • För det första får man markant större precision, när man arbetar med t.ex. bilder.

  • Pennan är tryckkänslig så att man kan variera t.ex. en pensels storlek allt efter hur hårt man trycker med pennan mot ritplattan. Det ger naturligare penseldrag.

  • Man kan också blixtsnabbt ångra en ändring enbart genom att vända pennan och använda den som ett suddgummi, då pennans raderingsprogram därmed aktiveras.

  • Pennan ligger mer naturligt i handen så man slipper ömma händer, armar och skuldror efter en längre tids arbete.

  • Dessutom får du också stor glädje av muspennan vid uppgifter som t.ex. att skriva och bifoga din signatur i e-postmeddelanden och dokument.

Just nu kan nya prenumeranter få en muspenna och ritplatta när de beställer PC-tidningen. 

Kanske är du intresserad av...