WEP

WEP och WPA är två olika krypteringsstandarder för trådlösa nätverk.

13 februari 2006

De används för att skydda nätverken mot intrång. WEP är den äldsta standarden, medan WPA är nyare och säkrare. Om du har äldre trådlösa enheter måste du kontrollera att de stödjer WPA.

Kanske är du intresserad av...