Webbplats

En webbplats är den uppsättning webbsidor, bilder och eventuellt andra tjänster som är ansiktet utåt för ett företag eller en organisation på Internet.

26 juli 2001

Medan ordet hemsida i allmänhet används om en enda sida på WWW, omfattar begreppet webbplats det samlade systemet av sidor hos ett företag eller en organisation. En webbplats kan även omfatta ljudfiler eller film som kan ses online, och även andra filer som kan hämtas hem till pc:n. Det finns program som kan administrera kompletta webbplatser på en enda gång, bland annat Microsoft FrontPage.

Kanske är du intresserad av...