Spridprogram

Spridprogram (Shareware) är program som du fritt kan kopiera och dela ut till andra, men som du måste betala för om du vill använda dem under en längre period.

25 juli 2001

Spridprogram är kommersiell mjukvara på samma sätt som programmen som du köper i datoraffärerna. Men distributionen är annorlunda. Spridprogram får kopieras fritt, och du har på det viset möjlighet att testa programmet innan du betalar för det. Testperioden brukar vara på 30 dagar, och därefter är det vanligt att många spridprogram helt enkelt upphör att fungera.