Skrivbordet

Skrivbordet är arbetsytan i Windows. Det är Skrivbordet som du får fram på skärmen när pc:n går i gång.

25 juli 2001

Skrivbordet är den yta som alla fönster som du har öppna ligger på. Om alla fönster med dokument och program symboliserar papper, kan man säga att bakgrunden är det skrivbord som allt papper ligger på. Ju större skärmupplösning du väljer, desto mer plats blir det på skrivbordet. Du kan ändra färg och mönster på Skrivbordet genom att välja Egenskaper för Bildskärm i Kontrollpanel.