Interlacing

Interlacing används i datorskärmar som är för långsamma för att rita upp skärmbilden med höga upplösningar. Med interlacing ritas endast varannan rad i skärmbilden upp varje gång skärmen uppdateras.

24 juli 2001

På en datorskärm brukar hela skärmbilden tecknas upp mellan 50 och 100 gånger per sekund. Men i synnerhet äldre skärmar kan ha problem med att klara av att rita upp hela bilden i den högsta skärmupplösningen. Med interlacing uppdateras bara varannan skärmrad. I praktiken betyder det att en 80 Hz skärm med interlacing bara kan rita upp hela bilden 40 gånger per sekund, och då börjar bilden flimra. Tv-apparater använder interlacing. Här ritas bilden bara upp 25 gånger per sekund. Undvik att använda interlacing. Det ser inte bra ut. Om du vill titta på en flimrande, oskarp bild, kan du använda tv´n.