Interface

En enhet som förbinder två andra enheter. Ett modem som gör att din dator kan sända information via telefonnätet är ett exempel på interface.

24 juli 2001

Interface är ett förbindelseled. De första datorerna klarade bara av att göra beräkningar och ingenting annat. Skulle man ansluta en skrivare eller en diskettenhet till datorn, var man tvungen att skaffa en skrivaradapter eller en diskettadapter till den. Symboliskt talar man även om användarinterfaces - användargränssnitt - program som skapar förbindelse mellan datorn och personen som använder den. Windows är ett exempel på ett användargränssnitt.

Kanske är du intresserad av...