Formatera

Innan man kan använda en diskett eller en hårddisk, måste den först formateras. Under formateringen organiseras disken på ett sätt så att den kan kännas igen av systemet.

23 juli 2001

Före en formatering är alla disketter lika. När disketten formateras, organiseras den för att kunna användas under ett visst styrsystem, till exempel Windows, Macintosh eller Linux. Du kan inte utan vidare använda en diskett eller en hårddisk från ett annat styrsystem i din pc. Under formateringen raderas all information på disken. Disken kontrolleras också om den innehåller några fel när du formaterar den. I så fall markeras dessa så att det inte går att skriva över data på de här delarna.

Kanske är du intresserad av...