Läs också

Virus

Fil

En samling information som har ett namn. Nästan all information i en pc består av filer. En fil kan jämföras med ett arkivkort eller en mapp i ett kartotek.

23 juli 2001

Filer kan innehålla alla möjliga typer av information. Alla program i en pc ligger lagrade som programfiler, bilderna som bildfiler, brev som textfiler, och så vidare. Du känner oftast igen en fil på dess tilläggsnamn, d.v.s. de tre bokstäverna som står till höger om punkten efter filens namn. Om det står .exe eller .dll, handlar det om programfiler. Textfiler heter ofta .txt eller .doc som tilläggsnamn.

Kanske är du intresserad av...