EDO-RAM

EDO-RAM kan leverera information till processorn i ett högre tempo än vad äldre ram-typer kan. Processorn behöver då inte vänta på att RAM-minnet hittar informationen åt den.

23 juli 2001

Den gamla DRAM´en kan bara göra en sak i taget, men EDO-RAM´en kan göra två saker samtidigt. Den kan alltså hämta nästa bit med information, medan den fortfarande håller på att leverera den första informationen till processorn. EDO-RAM är snabbt, men det finns inget nytt i teknologin, då talar man i stället om SDRAM.