DSP

Digital signalbehandling används när analog information (t.ex. bild och ljud) manipuleras digitalt.

23 juli 2001

När ljud och video ingår i programmen, måste datorn utföra enorma mängder beräkningar. Digitala signalprocessorer är skräddarsydda för att hantera ljud och bildinformation och kan ofta ha större beräkningskraft än själva pc´ns processor. Digitala signalprocessorer utgör hjärtat i ljud- och grafikkorten.