DPI

Upplösningsförmågan hos skrivare och bildläsare anges i dpi - eller punkter per tum. Ju högre tal, desto bättre upplösning.

23 juli 2001

I dag klarar en vanlig skrivare, antingen det gäller bläckstråle- eller laserskrivare, av att skriva ut med en upplösning på minst 600 punkter per tum. Det är tillräckligt för att undvika att få de taggiga bokstäver som man hittills har förknippat med datorutskrifter. Även bildläsare brukar klara 600 dpi eller mer. Datorskärmens upplösning anges också ibland i punkter per tum, men här är en upplösning på 72 dpi mer vanlig. Ju högre dpi, desto bättre upplösning. Men i praktiken är det är inte många som har anledning att använda en upplösning som är högre än 600 dpi.

Kanske är du intresserad av...