Domän

En domän är namnet på det företag eller den organisation som en hemsida eller en e-postadress hör till. I namnet [email protected] är ordet "företag" domännamnet.

23 juli 2001

En domän på Internet kan jämföras med en egendom i den fysiska världen. Domänen visar vem e-postadressen eller hemsidan "tillhör". Domäner är också en handelsvara. De flesta större företag har sett till att köpa upp rätten till att använda deras firmanamn eller produkt som domän.

Kanske är du intresserad av...