Läs också

Virus

Defragmentera

Defragmentering innebär att organisera filerna på hårddisken så att de ligger samlade. Defragmentering skapar även utrymme för nya filer och får Windows att rent generellt arbeta snabbare.

23 juli 2001

När du sparar en fil på hårddisken, läggs den på första bästa lediga plats. När du raderar och skriver över nya filer till hårddisken, uppstår det hålrum i raden av filer. Om en ny fil inte passar i hålet, sprids den ut på flera ställen på hårddisken. Det betyder att det tar längre tid att läsa av filen eftersom läshuvudet måste hoppa runt på hårddisken för att hitta de olika delarna. Vid en defragmentering sorteras och samlas alla filer ihop på hårddisken igen.