Databas

En databas är en samling organiserad information, t.ex. en telefonlista. Uttrycket används även om ett program som används för att hantera databaser.

23 juli 2001

Databaser brukar vara indelade i fält, poster och filter. Om vi tar telefonlistan som exempel är varje upplysning (till exempel gatuadressen) inlagd i ett eget fält. Den totala informationen om en person i listan utgör en post. Hela listan sparas i en fil. Om du stöter på uttrycket databas i samband med ett dator-köp, har det förmodligen betydelsen databasadministrationsprogram (användningen är felaktig, och det är inte så konstigt med det namnet!). Det vanligaste databasprogrammet är Microsoft Access.

Kanske är du intresserad av...