Clipart

Clipart är små teckningar eller bilder som du kan använda gratis i dina egna dokument.

23 juli 2001

Clipart-bilder är inte behäftade med copyright utan kan användas gratis i dina dokument. Clipart bilder brukar ingå i diverse program.