Chips

Chipsen är de små elektroniska kapslarna eller brickorna som sitter på moderkortet och alla andra kort i din dator. Chips kallas även integrerade kretsar.

23 juli 2001

Chips (eller IC´ar eller integrerade kretsar) består ofta av hundratals, tusentals eller till och med miljontals transistorer och andra elektroniska komponenter. Processorn i din pc är ett chips. Detsamma gäller en RAM-krets och de många andra kretsarna som ingår i en pc. Det är tack vare chipset som det över huvud taget går att bygga en dator.

Kanske är du intresserad av...