Buss

En buss är en "väg" mellan olika delar av datorn. Tilläggskorten monteras i PCI-bussen. Hårddisken och cd-rom-läsaren överför information med hjälp av IDE-bussen.

23 juli 2001

Det finns bussar på många olika ställen och på flera nivåer i en pc. Enbart till kretskorten finns det tre olika bussar i de flesta pc´ar, nämligen den gamla ISA-bussen, den nyare PCI-bussen samt AGP-bussen som används till grafikkort. RAM-kretsarna sitter på en minnesbuss, och hårddisken överför data via IDE-bussen. Även inuti pc´ns allra innersta hjärta, processorn, finns databussar där data överförs mellan de olika räkneenheterna i processorn.

Kanske är du intresserad av...