Bitmappbild

En bitmap-bild är en datorbild där var och en av bitarna i bildfilen direkt motsvarar en punkt på skärmen. Bilderna i Windows eget .bmp-format är bitmap-bilder.

23 juli 2001

En bitmap-bild är, som det engelska namnet antyder, en karta som består av bitar. Bakgrundsbilden i Windows är en bitmap-bild och det finns ett exakt samband mellan bitarna i filen och det man ser på skärmen. Motsatsen till bitmap-bilder är vektor-bilder, där det man ser på skärmen är skapat med hjälp av matematiska formler.

Kanske är du intresserad av...