Bandbredd

Bandbredd är ett uttryck för hur stor hastighet det är möjligt att överföra data med via en linje. Som ett exempel ligger bandbredden på de flesta gammaldags telefonmodem på 56 kilobit per sekund.

23 juli 2001

Uttrycket bandbredd används om den "plats" som finns till förfogande i en kommunikationskanal. Uttrycket används i synnerhet i Internetvärlden där bandbredden är a och o. Ju större bandbredd, desto snabbare kan du kommunicera med omvärlden - och hämta och sända program och information. Men bandbredden på en internetförbindelse handlar inte bara om modemhastighet. Även om du har ett snabbt modem, kan din internetleverantör vara så trafikerad att den samlade bandbredden blir lägre.

Kanske är du intresserad av...