Läs också

Virus

Användargränssnitt

Användargränssnittet är den delen av ett program som man ser på skärmen när man arbetar med programmet.

23 juli 2001

Förr i tiden - ur Windows-perspektiv räknat - var användargränssnittet inget man tänkte särskilt mycket på. Den som vill använda sig av ett program fick helt enkelt sätta sig in i hur det fungerade! Så är det inte längre. I dag lägger man ned en mycket stor del av utvecklingstiden på att göra användargränssnittet lättförståeligt och lättillgängligt.

Kanske är du intresserad av...