Användare

Användare (engelskans user) är en gammal beteckning på en person som använder en dator. I dag är det mer relevant att prata om datorinnehavare.

23 juli 2001

Ordet "användare" hänger kvar sedan förr, då en dator var en enormt stor och dyr anläggning som ingen kunde göra sig en förhoppning om att själv äga. Ville man använda datorn, fick man mer eller mindre "boka upp sig" för att få chansen att komma åt den dyrbara tid som skulle delas med andra. I dag är det oftast användaren som också äger datorn.